היתרונות של מערכת ניהול ידע הן בארגון מחדש של המידע בארגון באופן נוח לשליפה, פשוט לניתוח, קל לשיתוף ומעקב לאורך זמן. כתוצאה מכך ארגונים שהטמיעו מערכות ניהול ידע מדווחים כי היא מסייעת בשיפור הביצועים, שביעות רצון הלקוחות, ואיכות השירות. יתר על כן, כיום ידע הוא הליבה של כל יוזמת חדשנות, ולכן הוא אחד הנכסים החשובים ביותר לחברה אולי.


היתרונות של מערכת ניהול ידע הינם משמעותיים מאד בעיקר בשימת לב לדגשים הבאים :
 

  • לכל אדם בחברה יש גישה לניהול ידע עסקי
  • מערכת ניהול הידע תומכת בחדשנות המאפשרת לשמור ידע חדש ולהנגיש אותו לשימוש עתידי
  • יכולת חיפוש ואחזור מהירה למשתמשים
  • יכולת יצירה פשוטה של תוכן
  • יכולת תחזוקה והרחבה פשוטה בהתאם לצרכי הארגון
  • שיווק פנימי ומעורבות הנהלה להגברת השימוש ושיפור התקשורת הארגונית עם העובדים בעזרת המערכת
  • מדידה של השימושים לאורך זמן